Permohonan Persetujuan Penggeledahan

Ceklist kelengkapan persyaratan penerimaan permohonan persetujuan penggeledahan

 No.

Kelengkapan Berkas

Keterangan

Ada

Tidak

 1.

Surat Permohonan Persetujuan Geledah

 

 

 2.

Laporan Polisi

 

 

 3.

Surat Perintah Penyidikan

 

 

4.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

 

 

5.

Surat Perintah Geledah

 

 

6.

Berita Acara Geledah