Permohonan Perpanjangan Penahanan

Ceklist kelengkapan persyaratan penerimaan permohonan perpanjangan penahanan pasal 29 KUHAP

 No.

Kelengkapan Berkas

Keterangan

Ada

Tidak

 1.

Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan

 

 

 2.

Laporan Polisi

 

 

 3.

Surat Perintah Penyidikan

 

 

 4.

Surat Perintah Penahanan Penyidik

 

 

 5.

Berita Acara Penahanan Penyidik

 

 

 6.

Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum

 

 

 7.

Resume Perkara

 

 

 8.

Permohonan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa penahanan habis